Peranan Belia Ke Arah Konsep 1Malaysia1. Pendahuluan

2. Definasi Belia

3. Definasi Gagasan 1Malaysia

4. Pembangunan Negara Melalui Pembangunan Belia

5. Teras Pembangunan Belia Merealisasikan Konsep 1Malaysia

6. Kesimpulan

1. Pendahuluan

- Negara yang berbilang kaum

- Gagasan 1Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri

o Bertepatan dengan kehendak dan citarasa semua kaum

o Falsafah “Pembangunan Negara Secara Bersama

§ Perlembagaan dan Rukun Negara

o Keadilan dan kesaksamaan diutamakan di samping kepentingan bumiputera dijaga.

2. Definasi Belia

Dasar Pembangunan Belia Negara dan Akta Pertubuhan dan Pembangunan Belia.

“Malaysia telah pun menetapkan bahawa Belia ditakfirkan mereka yang berumur 15 tahun hingga 40 tahun”.

3. Definasi Gagasan 1Malaysia

Gagasan 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato’ Seri Mohd Najib B. Tun Abdul Razak

“Kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia (One People) – Kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik.”

4. Pembangunan Negara Melalui Pembangunan Belia

Teras utama KBS – Pembangunan belia berteraskan

“Belia adalah pemimpin masa hadapan dan merupakan aset negara yang perlu dipersediakan untuk menggalas cabaran Negara pada masa akan datang.”

Objektif Bahagian Pembangunan Belia

“Mewujudkan Belia Malaysia yang memiliki peribadi yang bersepadu dari segi rohaniah, akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab, berdikari, bersemangat sukarela dan patriotic, serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama selaras dengan Wawasan 2020.”

Perutusan YAB semasa Sambutan Hari Belia Negara 2009

“1Malaysia akan menjadi lebih bermakna sekiranya pendekatan 1Youth 1Malaysia atau 1Belia 1Malaysia. Ini adalah konsep penting untuk diterapkan dalam pergerakan kita.”

5. Teras Pembangunan Belia Merealisasikan Konsep 1Malaysia

A. Budaya Kecemerlangan

- Memastikan setiap perkara yang dilakukan yang terbaik.

- Program yang dilaksanakan;

i. Kursus Kepimpinan

ii. Bengkel Pengurusan Pertubuhan Belia

iii. Program Antarabangsa

iv. Program Jati Diri Kesukarelaan Nasional

B. Ketabahan

- Ketabahan perlu ada dalam setiap jiwa belia.

- Pegangan belia.

- Program yang dilaksanakan;

i. PJKN

ii. KLD Tunas Samudera

iii. Khemah Kerja-kerja Generasi Bebas Jenayah

iv. Jati Diri Bangsa dan Kepimpinan Kendiri (Y2Y).

C. Rendah Diri

- Amalan hormat menghormati

- Proses penyesuaian diri

- Program yang dilaksanakan

i. Program Belia Quranik

ii. Halaqah / Forum

iii. Pemantapan Akidah

D. Penerimaan

- Pengagihan yang adil dalam semua aspek seperti ekonomi

- Program yang dilaksanakan

i. Skim Tabung Ekonomi

ii. Program Bimbingan Usahawan Muda

E. Kesetiaan

- Kesetiaan Kepada Negara

- Perisai Kedaulatan Negara

- Program

i. Khemah Kerja Patriotsme

ii. Kursus Pemimpin Muda

F. Meritokrasi

- Proses pembudayaan masyarakat belia

- Hala tuju kepada mereka yang layak diberi peluang bersama dalam pembangunan negara.

- Program

i. Program Wanita Lestari

ii. Program Perantis Eksplorasi Kerjaya

iii. Latihan Tidak Formal dan Formal di IKBN

G. Pendidikan

- Belia perlukan ilmu yang cukup

- Peluang yang luas disediakan

- Program

i. Program di IKBN

ii. Kursus Kepimpinan / Perniagaan

iii. Latihan Tidak Formal

H. Integriti

- Integriti yang tinggi di kalangan belia

- Sifat jujur, telus, amanah, ikhlas perlu dalam mendokong Rukun Negara

- Program

i. Promosi Jati Diri Kesukarelaan (PJDN)

ii. Intervensi Gejala Sosial Belia

6. Kesimpulan

- Keutuhan personaliti yang tinggi dapat dipertingkatkan.

- Pembinaan keterampilan golongan belia untuk bersaing dalam persekitaran globalisasi yang penuh cabaran.

- Semangat kesukarelaan dapat digilap.

- Melahirkan golongan belia yang lebih bertanggungjawab dan berakauntabiliti bagi menjadikan belia lebih bertanggungjawab dan komited.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...