Pengajian Am STPM - Klon 2
Definisi

- menghasilkan baka atau anak yang sama dengan induknya.

Kebaikan

- menghasilkan baka baik

- menghasilkan baka baru

- mengelakkan haiwan dilindungi pupus

- menambahkan pendapatan negara melalui penjualan hasil

- mengkaji penyakit

- menyambung zuriat

- memperbagaikan hasil

Keburukan

- fatwa: haram

- menimbulkan kekeliruan agama

- pemusnahan dan pengubahsuaian gen asal

- menghasilkan penyakit baru

- menimbulkan kekeliruan undang-undang

- melanggar fitrah manusia

- variasi berbeza

- tempoh terhad

Penciptaan Manusia Dalam Al-Quran

- Surah Al-Hajj ayat 5, Surah As-Sajdah ayat 7-9, Surah Al-Insan ayat 2, Surah At-Taariq ayat 5-7


Nota untuk pembentangan subjek Pengajian Am masih disimpan sejak 2005

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...