Jasa Cikgu
Cikgu Sulizi – Jasa Cikgu

-Terimo kaseh cekgu
Kerano sudi ajar sayo
Hinggo kenal meroh biru
Tahu nilai budi baso

[Terima kasih cikgu
Kerana sudi ajar saya
Hingga kenal merah biru
Tahu nilai budi bahasa]

-Mitok halal segalo ilmu
Cekgu bui selamo maso
Berkat doa denge restu
Sayo buleh berjayo

[Minta halal segala ilmu
Cikgu beri selama masa
Berkat doa dengan restu
Saya boleh berjaya]

-Berkat tekun cekgu ajar
Pelajare cekgu bui
Garis lurus panje sejekal
Sapa caro peghitoh negeri

[Berkat tekun cikgu ajar
Pelajaran cikgu beri
Garis lurus panjang sejangkal
Sampai cara perintah negeri]

-Tapi kerano terlebih panda
Rusok ime punoh budi
Jaso cekgu demo tok nila
Supo kayu hanguh api

[Tapi kerana terlebih pandai
Rosak iman punah budi
Jasa cikgu mereka tak nilai
Seperti kayu hangus api]

-Wahai ahli masyarakat
Hargoilah jaso cekgu
Walau hanyo denyut oghat
Walau jaso sebesar debu

[Wahai ahli masyarakat
Hargailah jasa cikgu
Walau hanya sedenyut urat
Walau jasa sebesar debu]

-Didik asuh tegur ghoyak
Hinggo kito buleh maju
Tido jenero make sedap
Ghumoh tanggo beranok cucu

[Didik asuh tegur bagitahu
Hingga kita boleh maju
Tido lena makan sedap
Rumah tangga beranak cucu]

-Buleh kito gini maju
Cekgu bui lakoh mulo
Lekat amat(?) pesene cekgu
Hinggo kito buleh berjayo

[Boleh kita sebegini maju
Cikgu beri langkah mula
Lekat amat(?) pesanan cikgu
Hingga kita boleh berjaya]

-Berkat nikmat manis madu
Negaro kayo-rayo
Jaso baik pehok cekgu
Tadop sapo buleh lupo

[Berkat nikmat manis madu
Negara kaya-raya
Jasa baik pihak cikgu
Tiasa siapa boleh lupa]

-Berburu pade datar
Dapat ruso bele di kaki
Berguru pale ajar
Bagai bungo kembe dop jadi

[Berburu padang datar
DApat rusa berbelang di kaki
Berguru kepalang ajar
Bagai bunga kembang tak jadi]

-Umpamo kain sela
Putih hite kotor cuci
Jaso cekgu bubuh kalar
Untok bino genorasi

[Umpama kain sehelai
Putih hitam kotor suci
Jasa cikgu letak warna
Untuk bina generasi]

-Bersabar la wahai cekgu
Sayo kaseh sayo saye
Susoh payoh cekgu lalu
Ore lain tok pehe

[Bersabar la wahai cikgu
Saya kasih saya sayang
Susah payah cikgu lalu
Orang lain tak faham]

-Penat leloh sedih pilu
Ukah bukit litah pade
Kerano nyapa ilmu
Laut luah sanggup sebeghe

[Penat lelah sedih pilu
Panjat bukit lintas padang
Kerana menyampai ilmu
Laut luas sanggup seberang]

-Untung labo daun sela
Tidok cekgu kiro fikir
Bajo umbi buoh seghar
Ore lain kutip hasil

[Untung laba daun sehelai
Tidak cikgu kira fikir
Baja umbi buah segar
Orang lain kutip hasil]

-Kerano cekgu jiwo sobar
Relo jadi mace lilin
Relo diri hanguh terbakar
Bui cayo ko ore lain

[Kerana cikgu jiwa sabar
Rela jadi macam lilin
Rela diri hangus terbakar
Beri percaya kepada orang lain]

-Oh hayatilah wahai cekgu
Jasomu yang tulus suci
Kukuh teguh jadi tugu
Tumbuh berakar buoh beghisi

[Oh hayatilah wahai cikgu
Jasamu yang tulus suci
Kukuh teguh jadi tugu
Tumbuh berakar buah berisi]

-Jaso baik sudoh tentu
Cukup maso genap hari
Niat baik Tuhe tahu
Jadi berkat sebelum mati

[Jasa baik sudah tentu
Cukup masa genap hari
Niat baik Tuhan tahu
Jadi berkat sebelum mati]

-Taburkelah bakti
Teruhlah berjue
Membino pertiwi
Jayoke wawase

[Taburkanlah bakti
Teruslah berjuang
Membina pertiwi
Jayakan wawasan]

-Susoh leloh atah diri
Tok harap balase
Negaro dok nati
Sinar bule tere

[Susah lelah atas diri
Tak harap balasan
Negara sedang menanti
Sinar bulan terang]

( Cekgu
Jaso cekgu
Tok mungkin kami lupo
Kami berjayo kerano cekgu
Kami bahagio kerano cekgu
Negaro ini dibino atah jaso
Dan titik leloh cekgu )

[Cikgu
Jasa cikgu
Tak mungkin kami lupa
Kami berjaya kerana cikgu
Kami bahagia kerana cikgu
Negara ini dibina atas jasa
Dan titik lelah cikgu]

-Terimo kaseh cekgu
Kerano sudi ajar sayo
Hinggo kenal meroh biru
Tahu nilai budi baso

[Terima kasih cikgu
Kerana sudi ajar saya
Hingga kenal merah biru
Tahu nilai budi bahasa]

-Mitok halal segalo ilmu
Cekgu bui selamo maso
Berkat doa denge restu
Sayo buleh berjayo

[Minta halal segala ilmu
Cikgu beri selama masa
Berkat doa dengan restu
Saya boleh berjaya]p/s: Selamat Hari Guru kepada semua guru..
Dari anak seorang guru..

4 comments:

Aku Iron Man said...

Lirik lagu ini kau yang buat?
Dalam bahasa Kelantan, bukan?

airmien said...

Ada dalam dikir barat.

penyanyi dia Cikgu Sulizi..

Translate dari Bahasa Kelantan
kepada Bahasa Melayu untuk bagi
maksud sebenar..

Anonymous said...

Mie..!Slmat hari guru.!
(mu kan ekgu oghe..:D)

airmien said...

Ye..

Selamat Hari Guru..

hehe..guru secara tidak formal..


[sengih]

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...